Få hjælp til at vælge a-kasse her

Vi er Akassetips, og vi har synliggjort, alt det som du skal vide og være opmærksom på - når du skal ud og finde dig en a-kasse.

Sikkerhed som ledig

A-kasser sørger for din sikkerhed, når du går ledig.

Økonomisk hjælp

A-kasser hjælper dig økonomisk.

Råd og vejledning

A-kasser hjælper med råd og vejledning, hvis du går ledig

Alt hvad du bør vide om en A-kasse

Det kan være svært at navigere i junglen af a-kasser i Danmark. Hvad skal man gå efter: Den gode service, den billige eller den, der ofte benyttes af folk inden for netop dit erhverv? Her på siden vil vi give dig de bedste tips til dig, der skal ud og finde a-kasse for første gang eller dig, som overvejer at skifte.

Hvad er en a-kasse?

A-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse og er en såkaldt arbejdsløshedsforsikring. I Danmark er det en frivillig forsikringsordning, der fungerer som et sikkerhedsnet i tilfælde af, at du mister dit job eller ikke får job umiddelbart efter endt uddannelse.

Som medlem af en a-kasse betaler du et fast kontingent hver måned, hvilket giver dig ret til at modtage dagpenge, hvis du en dag skulle blive arbejdsløs. Det er således en forsikring imod, at du skal gå fra hus og hjem, hvis du er så uheldig at miste dit arbejde.

Der findes mange a-kasser i Danmark. Nogle er specialiseret inden for en bestemt branche og tilbyder undervisning, kurser eller rådgivning inden for det givne erhverv. Andre er tværfaglige, hvilket betyder, at alle kan melde sig ind uanset erhverv. Fælles for alle a-kasser er dog, at de er statsstøttede organisationer og dermed underlagt opsyn fra det offentlige. Dette skal ses i lyset af, at 75 % af dine dagpenge kommer fra staten, mens kun 25 % bliver dækket af a-kassens øvrige medlemmer.

Hvilke opgaver har en a-­kasse?

A-kassernes vigtigste opgaver er, at de skal udbetale dagpenge og hjælpe deres ledige medlemmer til at komme i arbejde igen. Herunder udfører de en række lovbestemte opgaver:

 • Administration af offentlige love og regler på arbejdsløshedsområdet
 • Administration af en række ydelser som f.eks. udbetaling af feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse til børnepasning.
 • Vejledningssamtaler med ledige, indberetning til jobcentrene og en generel styrkelse af indsatsen for at bringe ledige i job.

Hvilke fordele er der ved at være medlem af en a-kasse?

Den åbenlyse fordel er dit økonomiske sikkerhedsnet. Du får udbetalt dagpenge, hvis du skulle være uheldig at miste dit arbejde. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse og mister dit arbejde, kan du søge om kontanthjælp, som er et væsentligt lavere beløb. Dog kan du ikke få kontanthjælp, hvis din ægtefælle har indtægt eller hvis du har formue. Samtidig er du underlagt langt færre krav på dagpenge end på kontanthjælp.

En a-kasse hjælper dig også med at komme godt i gang med jobsøgning ved hjælp af samtaler og sparring på dine jobansøgninger og dit CV. Nogle a-kasser tilbyder også forskellige kurser, karriererådgivning, lønsikring, vejledning og netværk.

A-kasse eller fagforening?

Mange forveksler fagforeninger med a-kasser, og selvom mange a-kasser er tilknyttet en fagforening, så er de to adskilte enheder. Du kan til enhver tid melde dig ud af fagforeningen og stadig være medlem af a-kassen. Det står dig også frit for at vælge en anden a-kasse end den, der er tilknyttet din fagforening og omvendt. En fagforening tilbyder typisk en række medlemsfordele som karrierecoaching, foredrag, netværksaftener og diverse rabatordninger.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

Uanset hvilken a-kasse du vælger, er du 100% sikker på at få den samme dagpengesats, hvis du skulle blive ledig. Det skyldes, at staten er garant for dine dagpenge. Når a-kasserne udbetaler dagpenge, tager de dem ikke af deres egen pengekasse. De står blot for at administrere dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne. Din dagpengesats udregnes ud fra din tidligere arbejdstid og timeløn.

Dér, hvor forskellen mellem a-kasserne opstår, er det månedlige kontingent, som de opkræver for at administrere ordningen for deres medlemmer. Et a-kassemedlemskab er altovervejende en forsikring – og ikke andet. Alligevel kan der være små forskelle i de medlemsfordele, de enkelte a-kasser tilbyder. Så undersøg om du evt. får opfyldt dit behov for kurser og rådgivning ved den enkelte a-kasse, inden du vælger. Det kan også være relevant at undersøge, om din a-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal til møder hos dem.

Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?

Et medlemskab af en a-kasse ligger mellem 450-550 kroner om måneden. Et eventuelt medlemskab af fagforening kommer oveni. De tværfaglige er typisk en smule billigere end de fagspecifikke a-kasser.

Hvordan bliver jeg optaget i en a-kasse?

Som udgangspunkt kan du altid melde dig ind i en a-kasse. Det er dog ikke alle, der tillader medlemskab for alle brancher eller ansættelsestyper. Du skal vælge en a-kasse, der enten er fagspecifik inden for dit område, eller som er tværfaglig og åben for alle.

Hvilke grunde er der til at skifte a-kasse?

Der kan være flere grunde til at have et ønske om at skifte a-kasse. Det er generelt en god idé at være selektiv, og du er på ingen måde låst i din nuværende a-kasse. De typiske grunde til at skifte a-kasse er:

 1. Du ønsker et lavere månedligt kontingent
 2. Du ønsker en a-kasse, der har mere erfaring og viden inden for din branche eller dit fag
 3. Du ønsker nogle specifikke medlemsfordele som for eksempel lønsikring, pensionsordning eller gratis medlemskab i en periode

En af de hyppigste grunde til at skifte a-kasse er, at man gerne vil have det billigste kontingent (punkt 1). Det kan også være en udemærket grund, hvis du alligevel ikke benytter a-kassens services. Problemet er, hvis du en dag får brug for de services, og din nuværende a-kasse ikke formår at hjælpe dig i job igen. Nogle a-kasser har speciale i specifikke fagområder, mens andre tager medlemmer ind fra mange fagområder.

Din karriere kan tage en drejning, hvor det kan være fornuftigt at skifte din a-kasse ud med en, der har særlige kompetencer inden for dit nye arbejdsfelt (punkt 2). Beslutter du dig for at starte selvstændig virksomhed frem for at være lønmodtager, kan det ligeledes være en fordel at skifte til en a-kasse for selvstændige, som forstår og kan håndtere din situation som selvstændig.

Du kan også have fået øjnene op for de medlemsfordele som nogle a-kasser tilbyder, som din nuværende ikke kan konkurrere med (punkt 3). Det kan være nogle særlige fordele i en periode eller nogle gratis services, der er inkluderet, fx gratis lønsikring i en periode. Som studerende, tilbyder de fleste a-kasser et gratis medlemskab i studietiden, hvis du er under 30 år.

Det er nemt og gratis at skifte a-kasse, og du beholder din anciennitet. Du skal blot kontakte din nye a-kasse (fx online) og opgive personlige oplysninger. Så klarer din nye a-kasse resten.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at modtage dagpenge?

For at modtage dagpenge som ledig, skal du opfylde en række krav:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder
 • Som nyuddannet skal du have meldt dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter afsluttet uddannelse
 • Du skal have haft en indkomst på minimum 238.512 kr. (2020) inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 159.012 kr. (2020). Du kan medregne A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed.
 • Du skal have haft lovligt ophold i Danmark, på Grønland eller Færøerne eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år.

Kan jeg få dagpenge som nyuddannet?

Du er berettiget til dagpenge som nyuddannet, hvis du enten har været medlem af en a-kasse det sidste år af dit studie eller meldt dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, din uddannelse er afsluttet.

 • Melder du dig ind mindst et år før din uddannelse færdiggøres, har du ret til at modtage dagpenge fra den dag, du er færdiguddannet.
 • Melder du dig ind senest 14 dage efter din uddannelse er afsluttet, kan du først få dagpenge efter 1 måneds ledighed. Du går altså glip af første måneds dagpenge.

Som nyuddannet og ledig modtager du en særlig dimittendsats, som er mindre end den dagpengesats, lønmodtagere får. Dimittendsatsen i 2020 udgør 13.644 kr. svarende til 71,5% af højeste dagpengesats. Er du forsørger, er du berettiget til 15.648 kr. svarende til 82% af højeste dagpengesats.

Det kan være en rigtig god idé at melde dig ind i en a-kasse allerede som studerende. Mange a-kasser har tilmed gratis medlemskab til studerende, hvis man endnu ikke er fyldt 30 år. Når du er fyldt 30 år, skal du betale a-kasse kontingent som andre medlemmer. Denne bestemmelse er fastsat af staten. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor du kan fortsætte med gratis eller nedsat kontingent til din a-kasse. Fx har nogle a-kasser en særlig ordning, hvor man kan fortsætte som gratis medlem af a-kassen, hvis man er tilmeldt efterlønsordningen og betaler efterlønsbidrag.

Hvilke regler er der, når jeg modtager dagpenge?

Som ledig og dagpengemodtager forventer staten og a-kassen, at du aktivt forsøger at finde et nyt arbejde. For at modtage dagpenge skal du være registreret som ledig på Jobnet.dk, som samarbejder med dit lokale jobcenter. Derudover skal du:

 • Lave et detaljeret og opdateret cv på Jobnet.dk senest to uger efter meldt ledighed
 • Aktivt søge nyt fuldtidsjob ved at sende ansøgninger
 • Tjekke jobforslag mindst én gang ugentligt
 • Opholde dig i Danmark
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Være klar til at begynde et fuldtidsarbejde med en dags varsel

Hvis du ikke lever op til a-kassens dagpengeregler, risikerer du at miste dine dagpenge.

Hvad får jeg i dagpenge?

Den højeste dagpengesats i 2020 ligger på 19.083 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 12.722 kr. om måneden for deltidsforsikrede.

Du skal være fuldtidsforsikret, hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen. Hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen, kan du selv vælge om du vil være fuld- eller deltidsforsikret. Om det kan betale sig at være fuldtidsforsikret, afhænger af din timeløn. Du betaler mindre i kontingent ved at være deltidsforsikret end fuldtidsforsikret.

Du kan få dagpenge i en periode på 2 år. Herefter skal du igen arbejde for at optjene ny dagpengeret. Du har optjent ny dagpengeret, når du har tjent 238.512 kr. for fuldtidsforsikrede og 159.012 deltidsforsikrede inden for tre år.

Scroll til toppen