Guide til lønsikring

Lønsikring kan sikre dig og din familie en indkomst på næsten samme niveau som din løn, hvis du bliver arbejdsløs. For mange familier er dagpenge ikke nok til at få økonomien til at hænge sammen, hvilket i værste fald betyder, at man kan være nødt til at gå fra hus og hjem, hvis man mister sit arbejde. 

Ved at tegne en lønsikring i din a-kasse får du ekstra ro på i tilfælde af en opsigelse, fordi økonomien er sikret. Lønsikring er et ekstra beløb hver måned, som du får udbetalt oveni dine dagpenge. Du bestemmer selv hvor stort et beløb, du vil tegne dig for. I de fleste a-kasser er der dog en øvre grænse på max 90% af din nuværende løn. 

Din månedlige lønsikring afhænger af flere forskellige faktorer

Hvor meget du får udbetalt fra lønforsikringen, afhænger af din løn, hvilken dækning, du har valgt og din a-kasses lønsikringstilbud. Nogle a-kasser dækker 80 % af din løn, mens andre dækker helt op til 90 % af din løn. Det betyder, at du får 90 % af din nuværende bruttoløn (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag) udbetalt. Din bruttoløn er inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon.

Hvis du almindeligvis får 36.000 kr. i løn om måneden og bliver opsagt, dækker dagpengene 19.083 kr. (højeste sats i 2020). Har du en lønsikring på 85%, dækker den dermed 9.286 kroner, så du lander på 85% af din tidligere indtægt, når arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket:

  • Normal lønindtægt: 36.000 kroner
  • Arbejdsmarkedsbidrag (8%): 2.880 kroner
  • 85% (fratrukket AM-bidrag): 28.152 kroner
  • Højeste dagpengesats: 19.083 (2020)
  • Lønsikringen dækker: 28.152 – 19.083 = 9.069 kroner
  • Du får 28.152 kr. før skat hver måned

Det koster en lønsikring 

Den månedlige pris for lønsikring afhænger af din nuværende løn og dit dækningsbehov. Som med alle andre forsikringer stiger prisen, når din forsikringssum stiger. Der også forskel på, om du vælger en lønsikring, der dækker i 6 eller 24 måneder. Groft skitseret ligger en lønsikring på mellem 250-550 kr. om måneden. Typisk er der lidt at spare, hvis du køber en lønsikring gennem din a-kasse fremfor et forsikringsselskab. Nogle a-kasser reklamerer fx med, at lønsikring er gratis de to første måneder. Husk i øvrigt, at du kan trække prisen for din lønsikring fra i skat. 

Krav til at tegne en lønsikring

Er du studerende eller selvstændig, kan du typisk ikke tegne en lønsikring. Derudover skal din indtægt selvfølgelig være så høj, at den overstiger højeste dagpengesats.

De mest almindelige krav er:  

  • Du er over 18 år og under 65 år (nogle har dog en lavere aldersbegrænsning)
  • Du er i arbejde som lønmodtager
  • Du er medlem af en a-kasse

Scroll to Top
Scroll til toppen