Guide: Dagpengeregler ved opstart af selvstændig virksomhed

Med denne guide kan du blive klogere på dagpengeregler, hvis du overvejer at starte egen virksomhed. Som iværksætter kan du få 30 ugers supplerende dagpenge, mens du stabler din virksomhed på benene. Få overblik over reglerne som dagpengemodtager med selvstændig bibeskæftigelse.

Rollen som selvstændig

Som selvstændig beskæftiger du dig med lige præcis dét, du synes er spændende. Det er i sig selv en ekstremt motiverende faktor for at få din virksomhed til at spire. Men det er helt sikkert også hårdt arbejde. Der er meget administration og mange regler, man skal være opmærksom på. Og samtidig skal man kæmpe for at få en indtjening hver måned, man kan leve af. En ting er helt sikkert: Du får en masse positive og lærerige oplevelse med på vejen som selvstændig.

Herunder kan du se forskellige kendetegn for hvad, der anses som selvstændig virksomhed:

 • Virksomheden har et erhvervsmæssigt formål
 • Du arbejder personligt i virksomheden
 • Virksomheden er registreret med et CVR-nummer eller SE-nummer
 • Over- eller underskud beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Du modtager løn, der er udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvor du hat afgørende indflydelse
 • Du modtager B-indkomst, der indgår i virksomheden
 • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed på almindelige løn- og ansættelsesvilkår

 

Du vil starte selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge

Har du ønske om at starte en enkeltmandsvirksomhed, mens du modtager dagpenge, skal du først og fremmest have tilladelse fra din a-kasse, før du kaster dig ud i det. Som medlem af en a-kasse kan du få supplerende dagpenge ved siden af din virksomhed i 30 uger ved hjælp af reglen om selvstændig bibeskæftigelse. Selvstændig bibeskæftigelse giver dig mulighed for at teste din iværksætterdrøm af, inden du beslutter, om du vil drive selvstændig virksomhed på fuld tid.

For at få tilladelse til at starte virksomhed med supplerende dagpenge i 30 uger, skal du opfylde disse betingelser:

 • Du modtager dagpenge, mens du starter din virksomhed.
 • Du står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du søger jobs hver uge
 • Du skal kunne udføre arbejdet i din selvstændige virksomhed uden for normal arbejdstid (fx hvis det bliver nødvendigt i forhold til dine forpligtelser som jobsøgende).

 

Du har allerede en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, når du melder dig ledig

Hvis du allerede driver virksomhed ved siden af din hovedbeskæftigelse, når du bliver ledig, kan du supplere din indtægt fra din virksomhed med dagpenge i 30 uger. Det kræver, at du har registeret lønmodtagerarbejde de seneste seks måneder med mindst 80 løntimer i gennemsnit pr. måned. Der skal mindst være én løntime i fem af de seks måneder. Er du deltidsforsikret, skal du have fået indberettet mindst 53 timer i gennemsnit pr. måned. Opfylder du ikke denne betingelse, er du nødsaget til at lukke din virksomhed for at få dagpenge.

Når du modtager supplerende dagpenge i 30 uger, skal du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din virksomhed, fratrækkes i dine dagpenge. Alle uger, hvor du er meldt ledig, forbruger af de 30 uger. Også selvom du ikke har arbejdstimer i virksomheden. Du forbruger dog ikke af dine 30 uger, når du holder optjent ferie eller har lønmodtagerarbejde.

 

Du må arbejde så meget du vil i din virksomhed

Der er intet max antal timer, du må arbejde i din virksomhed, i forhold til dagpengereglerne. Du må gerne modtage dagpenge, selvom dit mål er at leve af din virksomhed på sigt.  De timer, du arbejder i din virksomhed, bliver fratrukket i dine dagpenge. Det sker ved, at du selv oplyser timerne på dit dagpengekort, hvorefter de bliver modsvaret i dine dagpenge time for time.

 

Skal din virksomhed lukke eller fortsætte efter 30 uger?

Når du har drevet virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse med supplerende dagpenge i 30 uger, skal du beslutte, om du vil fortsætte din virksomhed uden dagpenge, eller om du vil lukke den.

 • Lukker du din startup, kan du få dagpenge med det samme, når du stopper din selvstændige bibeskæftigelse. Du kan få dagpenge i de uger, du har tilbage af din dagpengeret. Det vil sige op til 3848 timer, svarende til to års fuld dagpengeperiode.
 • Fortsætter du din virksomhed, kan du ikke længere modtage dagpenge.

 

Du kan genoptjene din 30-ugers dagpengeret

Du har dog mulighed for at genoptjene din ret til supplerende dagpenge i 30 uger og prøve at starte din iværksætter virksomhed op igen. Hvis du har arbejdet som lønmodtager i et vist omfang, kan du genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger. Du kan få 30 nye uger, hvis du inden for en sammenhængende periode på 1 år har seks månedsindberetninger med mere end 146 løntimer i hver. Som deltidsforsikret er det 118 timer.

 

Du kan forlænge din 30-ugers dagpengeret

Du har også den mulighed at forlænge din ret til supplerende dagpenge med fire uger ad gangen – i alt 12 uger. Det sker også ved, at du har haft lønmodtagerarbejde i et vist omfang. Som fuldtidsforsikret vil du optjene ret til fire ugers forlængelse, for hver

månedsindberetning med mere end 146 løntimer. Som deltidsforsikret er det 118 timer.

Forlængelsen udregnes på baggrund af arbejde, som er indberettet til indkomstregisteret inden for de seneste 12 måneder. Arbejde du har brugt til forlængelse, kan ikke længere bruges til genoptjening af nye 30 uger.

Scroll to Top
Scroll til toppen