Guide til dagpengesatsen

I Danmark kan man få dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed, hvis man er meldt ind i en a-kasse. Det er en frivillig forsikringsordning for lønmodtagere, selvstændige og studerende. 

Dagpengesatsen beregnes ud fra din løn

Din dagpengesats bliver beregnet ud fra din løn, før du bliver ledig. Du kan dog højst få 90% af din tidligere løn. En fuldtidsforsikret kan i 2020 maksimalt få 19.083 kr. før skat. Som deltidsforsikret er den maksimale dagpengesats 12.722 kr. Du skal være fuldtidsforsikret, hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen. Hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen, kan du selv vælge om du vil være fuld- eller deltidsforsikret. 

Dagpengesats som nyuddannet

Som nyuddannet og ledig modtager du dimittendsats. Dimittendsatsen i 2020 udgør 13.644 kr. svarende til 71,5% af højeste dagpengesats. Er du forsørger, er du berettiget til 15.648 kr. svarende til 82% af højeste dagpengesats.

Husk at melde dig ind i en a-kasse mindst ét år før din uddannelse færdiggøres. Så har du nemlig ret til at modtage dagpenge fra den dag, du er færdiguddannet. 

Dagpengesystemet set med de historiske briller

Politisk har dagpengesatsen med jævne mellemrum været til debat, og dagpengesystemet har undergået en stor udvikling, siden det blev stablet på benene i 1907. Frem til 1990’erne kunne man rent faktisk fx få dagpenge i ubegrænset tid, men i 1993 blev der sat loft over dagpengeperioden. Nu kunne man få dagpenge i en periode på højst syv år, inden man på ny skulle genoptjene retten til dagpenge. Op gennem halvfemserne er dagpengeperioden blevet formindsket i små ryk, indtil den efter finanskrisen i 2010 blev barberet helt ned til to år (104 uger). 

I dag er det sådan, at du efter en dagpengeperiode på to år skal arbejde for at optjene ny dagpengeret. Du har optjent ny dagpengeret, når du har tjent 233.376 kr. for fuldtidsforsikrede og 155.580 kr. for deltidsforsikrede inden for tre år.

Dagpengesatsens udvikling de sidste 9 år

Dagpengesatsen ændrer sig hvert år, da den skal følge landets generelle lønudvikling. Herunder kan du se dagpengesatserne fra 2010 og frem til 2019. Oversigten viser den maksimale sats: 

2020: 19.083 kr. pr. måned før skat

2019: 18.866 

2018: 18.633

2017: 18.403

2016: 18.113

2015: 17.918

2014: 17.644

2013: 17.355

2012: 17.073

2011: 16.597

2010: 16.293

Kontanthjælp sats

Hvis du ikke har meldt dig ind i en a-kasse og en dag står uden job eller indtægt, har du mulighed for at søge kontanthjælp. Det skal dog understreges, at kontanthjælp er tænkt som en økonomisk hjælp til borgere, der ellers i kortere eller længere tid ville være ude af stand til at forsøge sig selv eller familien. Derfor vil du først og fremmest skulle opbruge en evt. formue, før du kan få kontanthjælp. Formue består af kontanter, opsparing og let omsættelige værdier som bil, sommerhus eller værdipapirer.Der er dog fastlagt et rådighedsbeløb, der tillader enkeltpersoner at have en formue på 10.000 kroner. Er du gift, må du og din ægtefælle tilsammen have en formue på 20.000 kroner. Herunder ser du de overordnede satser for kontanthjælp i 2020: 

 • Fyldt 30 år, forsørger børn – 15.355 kr. pr. måned
 • Fyldt 30 år, andre – 11.554 kr. pr. måned
 • Enlige forsørgere under 30 år – 14.677 kr. pr. måned
 • Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud – 10.268 kr. pr. måned
 • Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) – 11.554 kr. pr. måned
 • Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt – 15.355 kr. pr. måned
 • Under 30 år, psykisk syg, udeboende – 11.554 kr. pr. måned
 • 25-29 år, udeboende – 7.448 kr. pr. måned
 • 25-29 år, hjemmeboende – 3.594 kr. pr. måned
 • Under 25 år, udeboende – 7.448 kr. pr. måned
 • Under 25 år, hjemmeboende – 3.594 kr. pr. måned
 • Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg – 15.355 kr. pr. måned

Der er foruden ovenstående satser diverse tillæg, sanktionssatser og fradrag. Området er generelt komplekst, så du bør henvende dig ved kommunen i forhold til din specifikke situation.

Scroll to Top
Scroll til toppen