Guide: Nyuddannet og ledig

Du er netop blevet færdig med dit studie – tillykke med det! Står du uden job på hånden, kan du få dagpenge. Få indblik i reglerne for dagpenge som nyuddannet i denne guide.

Der findes en række regler for dig, der er ved at blive færdig med din uddannelse – eller som lige har afsluttet din uddannelse. Først og fremmest skal du, hvis du ikke allerede er medlem, melde dig ind i en a-kasse med det samme.

Meld dig ind i en a-kasse som studerende

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse som studerende, er du mere gunstigt stillet i forhold til dagpenge. Det betyder nemlig, at du kan få dagpenge allerede fra din første ledighedsdag – også selvom du får SU måneden ud. Det er gratis at være medlem af en a-kasse som studerende. Som studiemedlem med over ét års medlemskab kan du få dagpenge fra din første ledighedsdag. Du skal blot huske at skifte status fra studerende til nyuddannet ledig inden for 14-dagesfristen.

Undgå at blive fanget i en økonomisk klemme

Har du ikke været studiemedlem, men i stedet søgt om medlemskab i a-kassen inden for 14-dagesfristen, kan du først få dagpenge efter en obligatorisk karensperiode på 1 måned. Får du slet ikke meldt dig ind i en a-kasse inden for 14 dage efter din sidste eksamen, skal du vente et helt år, før du kan få dagpenge fra en a-kasse. Det kræver nemlig et års medlemskab at få ret til dagpenge. Det kan være en skidt situation at stå i som nyuddannet med faste udgifter til husleje, mad og lignende. Så sørg for at melde dig ind i en a-kasse – gerne allerede som studerende.

Dagpengesats og dagpengeperiode

Som nyuddannet får du tildelt dagpenge efter dimittendreglen og dimittendsatsen. Satsen afhænger af om du er forælder eller ej. Du kan læse mere om dette nedenfor. 

 • Dagpenge udbetales i slutningen af måneden (bagudbetalt). 
 • Du kan få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. 
 • Dagpenge udbetales i timer. En måned med dagpenge svarer til 160,33 timer.

Disse krav skal du opfylde for at få dagpenge som nyuddannet

Er du nyuddannet og arbejdsløs, kan du søge om dagpenge. Der er dog visse krav, der skal opfyldes, før du kan opnå dagpenge:

 • Din uddannelse skal være offentligt anerkendt og normeret til 18 måneder eller derover.
 • Din uddannelse er gennemført den dag, den sidste karakter er givet, og din eksamen er bestået. Hvis du slutter din uddannelse med at aflevere et speciale, som ikke skal forsvares, kan du melde dig ledig allerede dagen efter, at vejleder og censor har underskrevet en forhåndsgodkendelse.
 • For at opnå dimittendsatsen, skal du have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og senest to uger efter uddannelsen.

Sådan søger du om dagpenge

Når du enten har skiftet status til nyuddannet eller meldt dig ind i a-kassen som nyuddannet, er der to steps mere i din ansøgning om dimittend dagpenge:

 • Meld dig ledig på jobnet.dk på din første dag som ledig
 • Udfyld og indsend ledighedserklæring til din a-kasse. Du finder ledighedserklæring (AR 251) på din a-kasses hjemmeside.

Det kan godt tage et par dage at behandle din ansøgning, men de betales med tilbagevirkende kraft fra den dato, du meldte dig ledig på jobnet.dk

Pligter som dagpengemodtager

Du kan få dagpenge i op til 2 år, hvis du er ledig. Som dagpengemodtager har du en række pligter og krav, som du skal leve op til, for at være berettiget til dagpenge:

 • Du skal være aktivt jobsøgende
 • Du skal være tilmeldt Jobcentret
 • Du skal have et aktivt CV på jobnet.dk
 • Du skal kunne starte arbejde med én dags varsel
 • Du skal møde op til samtaler og overholde de aftaler, du laver med a-kassen og Jobcentret.
 • Du skal registrere din jobsøgning på Joblog på jobnet.dk mindst én gang om ugen
 • Du skal kunne påtage dig formidlet arbejde
 • Du skal give dit jobcenter besked, hvis du er syg – og når du bliver rask
 • Du skal have fast bopæl i Danmark

Dimittendsats

Som nyuddannet får du dagpenge efter dimittendsatsen. Dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Hvis du har forsørgerpligt, får du 82% af den højeste dagpengesats, hvilket svarer til 16.137 kr. (2023). Hvis du ikke har forsørgerpligt, får du 71,5% af højeste dagpengesats, hvilket svarer til 14.106 kr. (2023). Begge beløb er før skat.

Arbejde kan give dig en højere dagpengesats

Du får dimittendsats, indtil du har optjent ret til at få beregnet en højere dagpengesats. Det har du, når du har:

 • haft ret til dagpenge i 6 måneder (du behøver ikke have været ledig, blot berettiget til at få dagpenge)
 • har fået indberettet minimum 3 måneders indkomst til SKAT efter din uddannelses afslutning. Alle måneder med indtægter (op til 12 måneder) medregnes til din ny sats.

Studiejob og deltidsjob

Har du et studiejob, som du gerne vil holde fast i? Eller finder du et deltidsjob, der kan hjælpe dig med at få foden inden for på arbejdsmarkedet? Så kan du søge om supplerende dagpenge, hvis du vel og mærke arbejder mindre end 145,53 timer om måneden.

A-kassen kan udbetale supplerende dagpenge op til 160,33 timer om måneden. Hver måned udfylder du dit ydelseskort, hvor du oplyser, hvor mange timer du har arbejdet. Arbejder fx 70 timer i en måned, supplerer a-kassen op med dagpenge for 90,33 timer. Når du modtager supplerende dagpenge, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og leve op til de samme krav om rådighed og jobsøgning, som var du fuldt ledig. Læs mere i vores guide til supplerende dagpenge.

De mest populære A-kasser for nyuddannede

A-kasse
514
KR./PER MÅNED
Fagforening
74
KR./PER
MÅNED
Åben for: Alle
Lønsikring
Medlemmer: 137.033
A-kasse
485
KR./PER MÅNED
Fagforening
69
KR./PER
MÅNED
Åben for: Alle
Lønsikring
Medlemmer: 174.818
A-kasse
485
KR./PER MÅNED
Fagforening
Nej
Åben for: Alle
Lønsikring
Medlemmer: 139.037
A-kasse
490
KR./PER MÅNED
Fagforening
Nej
Åben for: Alle
Lønsikring
Medlemmer: 82.784
Scroll to Top
Scroll til toppen