Guide til barselsdagpenge

Der er mange ting, der skal på plads, når man venter en lille ny i familien. Barselsorloven skal planlægges, uanset om du er lønmodtager, selvstændig, ledig eller under uddannelse. Barselsreglerne kan virke uoverskuelige, når du som vordende forælder skal søge barselsdagpenge for første gang. Vi giver her et overblik over reglerne for barselsdagpenge. Hvis du stadig er i tvivl, så kontakt din a-kasse eller kommune. 

For at få barselsdagpenge, skal du være i job eller ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet. 

Barselsdagpenge for dig, der er lønmodtager 

Start med at undersøge, om du har ret til løn under barslen. Tjek din kontrakt eller overenskomst. Du kan få hjælp hos din arbejdsgiver eller din fagforening. Får du løn under orloven, får din arbejdsgiver barselsdagpengene imens – dette kaldes refusion.

Hvis du ikke får løn under din barsel eller kun får løn under en del af barslen, kan du søge barselsdagpenge til resten af orlovsperioden. Du skal først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn.

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge, afhænger af din lønindkomst. Hvis du er ansat 37 timer om ugen og tjener mere end 19.728,00 kroner om måneden (brutto), har du ret til højeste barselsdagpengesats, som i 2023 udgør 4.550 kroner om ugen før skat.

Som lønmodtager er du berettiget til barselsdagpenge, hvis du opfylder disse fire betingelser:

 1. Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 2. Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 3. Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 4. Du skal være fysisk til stede med barnet i mindst 14 timer om ugen.

Barselsdagpenge for dig, der er vikar, freelancer o.lign.  

Som vikar, freelancer eller anden selvstændig kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder de samme betingelser som lønmodtagere:

 1. Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 2. Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 3. Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 4. Du skal være fysisk til stede med barnet i mindst 14 timer om ugen.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer, når din(e) arbejdsgiver(e) indberetter din løn. 

Barseldagpenge for dig, der er selvstændig 

Som selvstændig og momsregistreret erhvervsdrivende gælder særlige regler for barselsdagpenge, Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser: 

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. 
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov. 

 • Du har overskud i din virksomhed. 
 • Du har arbejdet minimum 18,5 time om ugen i din virksomhed. 
 • Du har dagligt fysisk samvær med dit barn under din barsel 

Det beløb, du kan få i barselsdagpenge, beregnes på baggrund af overskuddet i din virksomhed, eventuel indtægt overført til medarbejdende ægtefælle og egne syge- og barselsdagpenge. Du kan maksimalt få 4.405 kr. (2020) om ugen før skat i barselsdagpenge som selvstændig. For at få det fulde barselsdagpengebeløb, skal din indtægt være mindst 238.512  kr. (2020) om året.  

Har du købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før din ansøgning om barselsdagpenge, kan du få mindst 2/3 af den maksimale barselsdagpengesats, uanset hvor meget du har tjent.  Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du ligeledes få mindst 2/3 af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber. 

Barselsdagpenge for dig, der er ledig 

Du kan få barselsdagpenge under din orlov, hvis du er dagpengeberettiget. Det vil sige, at du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og tilmeldt som jobsøgende i dit jobcenter. Du skal dagligt have fysisk samvær med dit barn under din barsel. Forhør dig om reglerne hos din a-kasse eller jobcenter, når du står og skal på barsel.  

Du kan få samme beløb i barselsdagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge. Du kan dog højst få 4.405 kr. (2020) om ugen før skat. 

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp, eller hvis du, som visiteret til fleksjob, modtager ledighedsydelse. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barselsorlov.  

Barselsdagpenge for dig, der er studerende 

Hvis du er studerende på SU, har du den mulighed at få ekstra SU-klip hver måned fremfor barselsdagpenge. 

Du har dog også mulighed for at få barselsdagpenge som studerende, hvis du er i en af disse tre følgende situationer: 

 1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder. 

 1. Du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet.  

 1. Du holder orlov fra din uddannelse (stop af SU) og melder dig ledig i din a-kasse. Du skal kunne dokumentere over for Udbetaling Danmark, at du holder orlov fra dit studie.  

 Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet. 

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge som studerende afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn. Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark dine barselsdagpenge ud fra de seneste 4 uger før din orlov.  

Hvis du er nyuddannet op til fødslen af barnet og ikke har nået at være i arbejde, kan du få følgende beløb i barselsdagpenge:  

 • 3.150 kr. pr. uge (2020) før barnets fødsel  
 • 3.610 kr. pr. uge (2020) efter barnets fødsel eller hvis du forsøger andre børn under 18 år.  

Scroll to Top
Scroll til toppen