Guide til supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge er en mulighed for dig, der arbejder på deltid. Hvis du arbejder mindre end 145,6 timer om måneden, kan du søge om supplerende dagpenge. En a-kasse kan supplere din løn med dagpenge i de uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer. 

Deltidsarbejde og supplerende dagpenge

Deltidsarbejde kan være en god måde at få foden over tærsklen til arbejdsmarkedet, hvis du fx er nyuddannet og har svært ved at finde et fuldtidsarbejde inden for dit fagfelt. Man kunne også forestille sig en situation, hvor du er blevet sat ned i tid af din arbejdsgiver grundet manglende efterspørgsel på virksomhedens ydelser eller produkter. Med supplerende dagpenge kan du supplere indkomsten fra dit deltidsarbejde med dagpenge. 

Du skal være meldt ledig for at få supplerende dagpenge

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og leve op til de samme krav, som hvis var du fuldt ledig. Hvis du er deltidsforsikret, gælder der særlige regler ift. dine muligheder for at modtage supplerende dagpenge. 

Så meget får du i supplerende dagpenge

A-kassen udbetaler supplerende dagpenge op til 160,33 timer om måneden. Arbejder du fx 70 timer i en måned, supplerer a-kassen op med dagpenge for 90,33 timer. Du får udbetalt supplerende dagpenge med samme timesats, som du får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge med. For hver time du har arbejde, bliver du trukket en time i dine dagpenge. Har du mere end 145,53 arbejdstimer i løbet af en måned (118 timer for deltidsforsikrede), kan du ikke modtage supplerende dagpenge den måned. Denne regel kaldes mindsteudbetalingsreglen. Det betyder, at det mindste, du kan få udbetalt i supplerende dagpenge, er 14,8 timer pr. måned (160,33 timer – 145,53 timer). Mindsteudbetalingsreglen for deltidsforsikrede er på 12 timer (130 timer minus 118 timer).

Hvor længe kan du få supplerende dagpenge?

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, hvis du er aktivt jobsøgende og arbejder på nedsat tid. Du kan højst få supplerende dagpenge i 104 uger i alt.

Uger, hvor du arbejder mere end 37 timer, forbruger du ikke af retten til supplerende dagpenge.

Forlæng din ret til supplerende dagpenge

Når du har haft 30 uger med supplerende dagpenge, kan du forlænge perioden med 4, 8 eller 12 uger, hvis du inden for de sidste 12 måneder har opfyldt én af følgende betingelser:

  • Du har arbejdet mere end 160 timer i løbet af en måned.
  • Du har arbejdet mere end 37 timer pr. uge i 4 uger.
  • Du har i 2 omgange arbejdet mere end 80 timer i løbet af 14 dage.
  • Du har arbejdet i din selvstændige virksomhed i en hel måned uden at få dagpenge, og din virksomhed har været registreret i CVR-registret i minimum 6 måneder på det tidspunkt, hvor din ret til supplerende dagpenge på 30 uger er udløbet.

Du kan forlænge din ret med supplerende dagpenge med 4, 8 eller 12 uger.

Optjening af ny ret til supplerende dagpenge 

Du kan også optjene ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger. Du skal opfylde én af disse betingelser:

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 160 timer om måneden. Dit arbejde skal være indberettet til SKAT.
  • Du har inden for et indkomstår en samlet indtægt (A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed) på mindst 254.328 kr. (2023) og i det pågældende år ikke fået dagpenge.

Hvis du ikke vil beholde dit deltidsarbejde

Beslutter du, at du ikke vil beholde dit deltidsjob, fx fordi din ret til supplerende dagpenge udløber, kan du fortsætte på dagpenge uden karantæne for selvforskyldt ledighed. Du skal dog huske at sige deltidsarbejdet op med det opsigelsesvarsel, du har.

Scroll to Top
Scroll til toppen